Dört Boyutlu (4D) Ultrasonun Avantajlı Yönleri

4D Ultrason cihazları ile bebeğin daha erken döneminde cinsiyeti,yarık damak, yarık dudak, eksik parmak, beyin ve omurilikten kaynaklanan hastalıkların erken tanısı konulabilmektedir. Bebeğin ense kalınlığı ölçümüyle görülen "Down sendromu" (mongolizm) 4D ultrason sayesinde 3. ayda taranabilmektedir.

4 boyutlu ultrason ile aşağıda belirtilen konularda tanı ve teşhis konusunda önemli bir yere sahiptir:

  • Bebeğin cinsiyetinin erken dönemde (15. haftada) belirlenmesi (pozisyona da bağlıdır)
  • Bebeğin gelişimsel analizi
  • Çoğul gebeliklerin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi
  • Rahmin yapısal problemlerinin teşhisi
  • Plasentada oluşabilecek anomalilerin saptanması
  • Anormal kanamaların sebeplerinin teşhis edilmesi
  • Ektoptik (dış) gebeliğin tanısı
  • Yumurtalık tümörleri, kistleri, polip ve miyomlarının teşhisi
  • Plasentanın yerleşiminin (lokalizasyonunun) belirlenmesi

Gebelik (Hamilelik) Takibi

Gebeliğin başlangıcından doğum sonlanana kadar olan dönemde annenin hamileliğinin sorunsuz geçmesi amacıyla bebeğin ve annenin sağlık durumunu saptamak ve olası sorunları önlemek veya tespit etmek amacıyla yapılan muayenelerdir.Bu muayenelerin en sağlıklı olanı gebelik oluşmadan önce çiftlerin gebeliği planladığı anda başlaması daha doğrudur. Önceden yapılan muayenelerde gebelikten önce annede gebelikle ilgili veya başka konuda bir problem olup olmadığı araştırılır. Aile gebelik hakkında bilgilendirilir ve gebeliğe hazırlık için vitamin ve gerekirse başka ilaçlar takviyeleri yapılır.Bu şekilde planlı yapılan gebeliklerde annenin gebelik evresini en sağlıklı şekilde başlamasına olanak sağlar.