Epidural Anestezi (Ağrısız Doğum)

Epidural anestezi (Ağrısız doğum) ile ilgili yeterince bilgi alabilmek için öncelikle doğum ağrıları hakkında gerekli bilgiyi almak uygundur.

Epidural Anestezi ile Ağrısız Doğum Nedir?

Epidural anestezi (ağrısız doğum)hem normal doğum hem de sezaryen doğumda uygulanabilir. Vücudun belirli bir bölgesindeki ağrı iletimini durduran bölgesel bir anestezi çeşididir ve çok yaygın şekilde kullanılır.Bu uygulama için ağrı tedavisinde uzmanlaşmış bir anestezi uzmanı (anestezist), bel bölgesinde uygun bölgeyi önce lokal anesteziyle uyuşturup sonrasında ince bir iğne ile omurilik çevresindeki bir boşluğa anestezik ilacı verir..Omuriliği çevreleyen ve "dura" adı verilen zarın etrafına lokal anestezik madde enjekte edilerek ağrı uyarılarının beyine ulaşmasının engellenmesi sonucunda ağrı hissinin ortadan kalkması sağlanır..

Steril şartlarda uygulama yapılır.İşlem 5 dakika kadar sürer.

Doğum ağrısını kontrol altına almak için en etkili yöntemdir.Epidural anestezi sadece bu amaçla kullanılmaz. Sezaryen gibi bel seviyesi altında yapılan bir çok cerrahi girişim epidural anestezi kullanılarak yapılır.

Epidural Anestezi Nasıl Uygulanır?

Normal doğumda rahim kasılmaları düzenli hale geldikten sonra ağrıların hissedilmeye başlandığı rahim açıklığının yaklaşık 4 cm.ye ulaştığında epidural anestezi yapılabilir. Anestezi için epidural kateter takılması işlemi, hastalar açısından son derecede kolay ve acısız, rahat bir uygulamadır.

Bu işlem steril bir ortamda epidural aralığa bir iğne yerleştirilerek yapılır. Uygun bel kemiği aralığı belirlendikten sonra hastanın oturur veya yan yatar pozisyonda öne doğru eğilmesi istenir.İşlemin uygulacağı alan önce antiseptik solüsyonlar ile temizlenir, sonra bölgeye steril örtüler örtülür ve hastaya küçük bir lokal anestezi yapıldıktan sonra iğne doktor tarafından uygun bölgeye yerleştirilir. Bu işlem esnasında hastanın hareketsiz kalması istenir.. İğne epidural aralığa girdikten sonra bunun içinden çok ince kateter adı verilen plastik bir hortum geçirilir.Çok hafif geçici bir elektirik akımı hissi duyulması normaldir. Takılan kateter uygulanan yerde bırakılarak iğne çekilir ve buradan anestezik madde verilir. 10 - 15 dakika içerisinde etki görülür ve ağrı hissi ortadan kalkar. Takılan kateterin dışarıda kalan ucu flasterler ile hastanın sırtına sabitlenerek kayması engellenir. Dışarıda kalan uçtan etkisini kaybetmesi halinde tekrar enjektör yardımıyla istenilen miktarda lokal anestezik ilaç yapılabilir. Normal doğumda, kateter yerleştirilip ilaç verildikten sonra 15 dakika içerisinde anne adayı kasılmaları hissetmesine rağmen ağrısı kesilir.

Normal doğumu ve sezaryen doğumu takiben genellikle 24-36 saat sonra uygulamaya son verilerek kateter çekilip çıkartılır.

 

Epidural Anestezinin Avantajları Nelerdir?

 • Sezaryende uygulandığında, genel anesteziye oranla riski daha azdır.
 • Bilinç kaybı olmaz tam ağrı kontrolü sağlar.Doğumunuz esnasında uyanık kalırsınız.
 • Ağrı hissetmeden kaslarını hareket ettirebilirler ve ıkınarak, doğum olayına aktif olarak katılabilir.
 • Enjeksiyon veya solunum yolu ile verilen ilaçlar bebeğin kanına geçerek onu etkileyebilirken, epidural anestezi ile bebeğin etkilenmesi olasılığı çok azdır.
 • Doğum sırasında forseps uygulanması veya dikiş atılması gerektiğinde bunların ağrısını duymazsınız.
 • Epidural anestezi yöntemi ile daha fazla ilaç verilerek sezaryan ameliyatı da yapılabilir.
 • Genel anestezi alan hastalara oranla istenmeyen etkilere daha az rastlanır.
 • Bu yöntemin uygulandığı hastalar daha erken dönemde evlerine dönebilirler.
 • Uygun zamanda uygulanırsa normal doğumun ilerlemesini hızlandırır.

Epidural Anestezinin Uygulamasındaki Riskler Nelerdir?

Epidural anestezide deneyimli anestezi uzmanları tarafından uygulandığında risk son derece azdır.

En fazla görülen yan etkisi ani tansiyon düşmesidir (hipotansiyon).sorununun oluşmaması için işlem öncesi damar yolundan yaklaşık bir litre kadar sıvı hızlı bir şekilde verilerek damar yolunun dolması sağlanır.

 • Baş ağrıları
 • Kullanılan ilaçlara bağlı hafif derecede alerji ve cilt döküntüleri,
 • Enfeksiyon,
 • Nadiren ıkınma hissini ortadan kaldırarak doğum süresinin uzaması,
 • İşlem sonrası idrar yapmada geçici zorluklar ve yine çok çok nadiren geçici felç gelişimi gibi problemler sayılabilir.

Bu uygulama deneyimli anestezi uzmanlarıyla uygulandığında, problemlerin gelişmesi son derecede nadirdir. Epidural anestezi uygulamasında,vajinal ve sezaryen ile doğumların son derece rahat geçmesini sağlayan ve 25 yıldır modern tıpta varolan bir uygulamadır.

Epidural Anestezi (Ağrısız doğum) Kimlere Uygulanmaz?

 • Kanama bozukluğu olanlarda
 • Antikoagülan (pıhtılaşmayı önleyici) tedavi alanlarda
 • Uygulama bölgesinde enfeksiyon-yanık varlığında
 • Anne adayının uygulamayı reddetmesi durumlarında epidural anestezi uygulanmaz.

Epidural anestezi bebeği etkiler mi?

Bölgesel anestezi (epidural anestezi)için kullanılan ilacın kan ile direkt ilişkisi olmadığı için bebeğe olan etkileri de minimaldir. Bu uygulama bebeği etkilemeksizin annede mükemmel ağrı kontrolü sağlar.